Podle informace z radnice bude pro tyto účely z rozpočtu města vyčleněn milion korun. Jeden návrh může mít maximální hranici nákladů 350 tisíc korun. Od května do srpna budou navržené projekty vyhodnocené po stránce technické, finanční a majetkoprávní. V září pak uspořádá radnice veřejné představení všech návrhů s komentářem daných projektů. Následně bude veřejnost do listopadu o návrzích hlasovat. K realizaci těch nejžádanějších pak dojde v příštím roce.