„Kvůli osobní iniciativě a dlouhodobé angažovanosti ředitele závodu Jana Brázdy darovala společnost našemu městu mimořádný peněžní dar ve výši 100 tisíc korun,“ uvádí v tiskové zprávě Kateřina Osvaldová ze sekretariátu starosty Krupky.

Dárce reagoval na nedávný požár domu Pečovatelské služby Krupka ve Hřbitovní ulici. V noci na 3. ledna tam vyhořel byt v přízemí, bohužel zemřela jeho obyvatelka, která se nadýchala kouře. Další prostředí v domě bylo poničené. Objekt si prohlédl statik a probíhají rekonstrukční práce. Město se zavázalo využít dar na úhradu nákladů sanace objektu po požáru a související opravy v něm.

„V době složité finanční a rozpočtové situace je takováto pomoc nesmírně cenná a vhodná. Za tento akt výjimečné solidarity a společenské angažovanosti vyjadřuje vedení města touto cestou dárci upřímné poděkování, a jeho partnerského vztahu si velmi váží,“ uvedlo vedení města v tiskové zprávě.