Znamená to, že děti budou ve škole hrát divadlo?
Skutečnost je taková, že stejně jako hudební či výtvarná je i dramatická výchova jedním z esteticko výchovných předmětů. Ona má ale různé podoby, některé se dají využít při výuce jiných předmětů, hodně na I. stupni, ale i třeba v dějepise nebo občanské výchově na II. stupni. Já sám mám vynikající zkušenosti s využitím prvků dramatické výchovy u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, hyperaktivních.
Jací učitelé mohou dramatickou výchovu vyučovat?
Existuje vysokoškolské studium, plně aprobovaný učitel může absolvovat buď pražskou katedru výchovné dramatiky nebo brněnský ateliér na JAMU. Kromě toho na některých pedagogických fakultách jsou specializace dramatická výchova, zvlášť tam, kde studují učitelé na I. stupeň.
Čím je dramatická výchova přínosná pro děti a jak mohou její prvky pomoci učiteli?
Tím, že používá postupů a prvků divadla. Stejně jako hudební výchova například využívá muziky a zpěvu. Díky tomu dítě při praktických činnostech poznává principy divadla. Co to je role, co se děje, když začnu vytvářet postavu někoho jiného než jsem já sám, když hraji, že jsem se ocitl v nějaké fiktivní situaci a podobně.

Prostřednictvím této hry se děti dozví něco nového o sobě a navíc jsou vtaženi do skupinové práce a komunikace, bez čehož se divadlo neobejde. Kromě toho se na divadle pracuje s textem, což je pro děti šance, jak se jej naučit nejenom interpretovat, ale především vyznat se v něm. To je zrovna dnes velmi aktuální, vzpomeneme–li si na výsledky mezinárodního průzkumu, dle kterých mají děti sice hodně vědomostí, ale nevědí, co s nimi. Dramatická výchova v tom může velmi pomoci.