Ve zdůvodnění je uvedeno, že „Dušan Špička jako ředitel Regionálního muzea v Teplicích dokázal tuto instituci pozvednout mezi významná kulturní centra nejen Ústeckého kraje, ale i celé České republiky. Cena Ministerstva kultury mu náleží právě za tento počin. Dušan Špička se podílel na pořádání mnoha expozic, mimo jiné výstavy Češi a Němci – sousedé v EU, Návrat královny Judity, 1500 let česko - bavorského soužití či Střed Evropy okolo roku 1000.“

Uvedené ocenění práce je zatím jediným v oblasti muzejnictví. Dušan Špička je již dvacet let ředitelem teplického muzea, má osobní zásluhy na rekonstrukci románského křídla budovy muzea, které financuje Ústecký kraj a jako dlouholetý předseda krajské sekce Asociace muzeí a galerií vytvořil z teplického muzea koordinační centrum spolupráce muzeí a galerií v kraji a přispěl jednoznačně i k vzestupu jejich odborné úrovně. Pan Špička vydal nebo se podílel na vydání řady populárních i vědeckých publikací, rozvíjí mezinárodní spolupráci a výměnu s kulturními institucemi i v zahraničí (Německo, Polsko, Rakousko, Čína a d.). Je také významným uměleckým fotografem a vystavuje též v cizině.

Dalšími nositeli ceny jsou Jarmila Gabrielová, zakladatelka Pražského Quadriennale, Vladimír Opěla z Národního filmového archivu a Český rozhlas 3 – Vltava. Ředitele Dušana Špičku přijme v nejbližší době rovněž hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, aby mu osobně poblahopřála k ministerskému ocenění a zároveň poděkovala za dlouholetou práci v oblasti kultury a muzejnictví v našem kraji.