Projekt organizovaný vzdělávacím programem Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni seznamuje každoročně během listopadu žáky základních a středních škol s moderními československými dějinami prostřednictvím projekcí filmů s besedou. Do letošních Příběhů bezpráví se již zapojilo 555 škol a další budou přibývat, celkově se během 11 let uskutečnilo přes 7000 projekcí s besedami.

„Pro letošní rok jsme jako hlavní téma listopadových akcí zvolili okupaci Československa, která začala v srpnu 1968. Žákům škol chceme přiblížit, co se tehdy stalo, zdůraznit tragické následky vpádu a dlouholetého pobytu sovětské armády. Měli by vědět, že kvůli okupačním vojákům u nás umíraly stovky lidí. O sovětské tanky se navíc opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy a vedl k masivní emigraci," říká Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách a dodává: „Letos chceme také poukázat na paralely tehdejší sovětské okupace se současnou situací na Ukrajině. Stejně jako u nás v roce 1968 došlo i na Ukrajině, kterou Kreml považuje „za svou", k hrubému porušení mezinárodního práva. Ruská intervence na cizím území vedla k vleklému ozbrojenému konfliktu a k velké humanitární krizi. "

Smyslem projektu je předat mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky.

V letošním roce se mohou školy do projektu zapojit projekcí série krátkých filmů a následnou besedou s pamětníky, historiky a filmaři na téma okupace, jejímž smyslem je nechat žáky klást otázky a aktivně se zapojovat do diskuse. Pro tento účel bylo pro školy připraveno DVD s těmito filmy: U nás pomáhali taky střihový dokument zachycující vzdor vůči okupantům v srpnu 1968 a následnou rezignaci celé společnosti, Filmový týdeník snímek bezprostředně reflektující vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, Deset bodů studentský film přibližující atmosféru třídenní okupační stávky, kterou vyhlásili vysokoškoláci na protest proti posrpnovému vývoji. a Ticho emotivní snímek, ve kterém titulní píseň Bohdana Mikoláška doprovází záběry umírajícího Jana Palacha a statisíců lidí, kteří v němé bolesti pokládají květiny k jeho rakvi.

Desítky studentských týmů budou navíc pátrat po tom, jak velké dějinné události ovlivnily životy lidí v místech, kde žijí nebo chodí do školy. V rámci projektu Naše okupace budou žáci pod vedením učitelů odhalovat, jak vstup vojsk do Československa v srpnu 1968 ovlivnil život obyvatel jejich obce či regionu. Budou vyhledávat dobové fotografie, noviny, letáky, plakáty a další materiály. A především se setkají s pamětníky a zaznamenají jejich vzpomínky. Příběh jejich obce či regionu v souvislosti se srpnem 1968 budou následně sdílet v mapové aplikaci (www.pribehybezpravi.cz/mapa).

Zapojené školy v letošním roce navíc zdarma obdrží novou knihu s názvem Moskva posílá tanky, která bude od listopadu také volně k prodeji.

„Bylo to hodně zajímavé. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které jsme vůbec netušili. Jsme rádi, že žijeme v dnešní době, a ne v té minulé," zhodnotil za všechny zúčastněné žáky devátých tříd v loňském roce akci David Netopila.