Průjezd není možný od křížení ulic Břežánská – Mírové náměstí – Želivského do ulice Komenského a k městské knihovně. Vlastníkům parkovacích karet na parkovací plochu je přístup umožněn, dostat se na parkoviště před knihovnou je možné ze směru od Seifertovy ulice. Na změnu provozu upozorňují dopravní značky.