Jejím obsahem bylo dobudování kanalizačního systému a odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí v obcích Lahošť, Jeníkov, Oldřichov a Želénky na Teplicku. Odpadní voda poteče potrubím na čističku a nebude se hrnout do potoků.
Stavba je v celkovém objemu přes sto milionů korun (bez DPH). Jde o součást původního sdruženého projektu Dolní Labe.
„V případě vlastní rekonstrukce kanalizačních sítí je již hotovo, vyjma části povrchů. Ještě se mají realizovat nějaké kanalizační přípojky v SÚS komunikacích. Zbývající povrchy přijdou na řadu poté,“ sdělila k aktuálnímu stavu v dotčené oblasti projektu Dagmar Haltmarová, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti.
V obcích Oldřichov, Jeníkov, Lahošť chyběla souvislá kanalizační síť. Část objektů v obcích byla napojena na kanalizační systém ukončený v potoku Bouřlivec.