Když v Teplicích hledáte místo, kde udělat romantickou fotografii, Kolostujovy věžičky určitě chybět nemohou. Najdete je na obrazech Zdeňka Veselého, Vladimíra Šavla a mnoha dalších malířů spjatých s lázeňským městem.

RENESANČNÍ ZAHRADNÍ ALTÁN

Kolostujovy věžičky, které patří k teplickému zámku, byly postavené v roce 1600 jako renesanční zahradní altán. Jeho budovu zastřešují dvě jehlancové střechy. Právě ty teď procházejí rekonstrukcí. Došky byly shnilé a střechou zatékalo.

Tepličanům, kteří probíhající stavební práce oblíbených věžiček sledují, se nelíbí, že doškovou střechu nahradí pálená cihla. „Došková střecha k věžičkám patří. Je to takové romantické, chodívali jsme je sem se školou o výtvarce malovat uhlem. Nechápu, proč tam nedají jen nové došky,“ diví se Zdena Štropsová, která kolem pravidelně chodí na procházky do Zámecké zahrady se svojí půlroční dcerou v kočárku.

Pohádkový les v Janáčkových sadech.
FOTO: Do Janáčkových sadů láká děti nová pohádková říše

Se stejnými dotazy se lidé obracejí i na Regionální muzeum v Teplicích, které objekty spravuje. „Je vidět, že Tepličanům není lhostejné, co se v jejich městě děje,“ říká ředitel muzea Bohuslav Boček.

Lidé se podle něj ptají, proč se došky nahrazují pálenou cihlou a jestli to schválil památkový úřad. „Než vypíšeme výběrové řízení na dodavatele, musíme zažádat o stanovisko památkáře. Každé žádosti předchází studium historických materiálů, zejména listinných a obrazových,“ vysvětluje ředitel Boček.

Podle něj se právě na jejich základě vrátí věžičkám prejzová krytina, která byla tou úplně původní. Došky ji nahradily až později.

DOŠEK SE NA STŘECHU DÁVÁ SNADNĚJI

„Důkazem této skutečnosti jsou mnohé muzejní a archivní dokumenty. Došková střecha byla ale materiál, který se na střechu instaloval snadněji a rychleji a přitom to byl prvek připomínající historii. Proto ji použili při rekonstrukci v roce 1986, kterou tehdy provádělo JZD Žalany,“ dodává Boček.

Slavnostní zahájení stavby zimního stadionu.
Kubera rozbil ledovou kostku. Tak začala stavba zimního stadionu

Současné práce s prejzovou střechou jsou velmi zdlouhavé a pracné. Každá z pálených cihel se musí po obou stranách přibrušovat, aby přesně lícovala v požadovaný jehlan charakteristický pro věžičky.

„Práce nelze uspěchat a navíc je komplikuje hojný déšť,“ tvrdí ředitel teplického muzea.

Termín ukončení je 31. října, podle Bočka se ale u podobně složitých prací dá jen velmi těžko odhadnout, jak dlouho bude rekonstrukce trvat.

OPRAVY ZÁMKU PROBÍHAJÍ POSTUPNĚ

„I sám mistr Leonardo da Vinci při malování Sixtinské kaple na papežův dotaz 'Kdy budou práce ukončeny?' odpovídal: 'Až budu hotov.' Pracovníci dodavatelské firmy nejsou renesanční umělci, ale zruční řemeslníci a proto věřím, že akci dokončí v termínu a řádné kvalitě,“ konstatuje šéf teplického muzea.

Muzeum je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Ten podle Bočka postupně uvolňuje finance na opravy v interiérech i exteriérech zámku a dalších budov podle plánu oprav, zpracovaného v roce 2014.

Poklepání na základní kámen s maketou nových bazénů s dětským světem.
Aquacentrum v Teplicích se přiblíží více dětem