Po dobu konání této výluky bude železniční trať v daném úseku pro vlaky zcela neprůjezdná. Dva vlakové spoje Českých drah budou v době výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Osek - Litvínov.

Ve dnech 8., 9. a 10. prosince 2010 vždy v době od 7:40 do 18:00 hodin bude uzavřena trať mezi stanicemi Chotiměř a Úpořiny.
I po dobu této výluky bude železniční trať v daném úseku pro vlaky zcela neprůjezdná. Deset vlakových spojů Českých drah bude každý den v době výluky nahrazeno náhradní autobusovou dopravou v úseku Chotiměř až Úpořiny.
Bližší informace o konání výluky a zajištění dopravy cestujících lze získat u zaměstnanců železničních stanic, popř. u operátorů Kontaktního centra ČD na

lince 840 112 113, kteří zajiš-ťují podávání informací po dobu 24 hodin denně. (re)
Místo po kolejích autobusem

Teplicko – Pozor na omezení provozu na kolejích v regionu. Z důvodu provedení nezbytných stavebních úprav uzavře Správa železniční dopravní cesty, s. o. 2. prosince v době od 8:20 do 11:20 hodin trať mezi stanicemi Osek a Litvínov.
Po dobu konání této výluky bude železniční trať v daném úseku pro vlaky zcela neprůjezdná. Dva vlakové spoje Českých drah budou v době výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Osek - Litvínov.

Ve dnech 8., 9. a 10. prosince 2010 vždy v době od 7:40 do 18:00 hodin bude uzavřena trať mezi stanicemi Chotiměř a Úpořiny.
I po dobu této výluky bude železniční trať v daném úseku pro vlaky zcela neprůjezdná. Deset vlakových spojů Českých drah bude každý den v době výluky nahrazeno náhradní autobusovou dopravou v úseku Chotiměř až Úpořiny.
Bližší informace o konání výluky a zajištění dopravy cestujících lze získat u zaměstnanců železničních stanic, popř. u operátorů Kontaktního centra ČD na lince 840 112 113, kteří zajiš-ťují podávání informací po dobu 24 hodin denně. (re)