Jedním z projektů, který by již měl být v řešení, je vybudování lyžařského svahu. Místostarosta však vysvětlil, že zastupitelstvo se rozhodlo tento projekt z programu stáhnout a nahradit ho jiným. Ten je v současnosti jednou z priorit. „Bude o zasíťování celého Jižního města, které bylo poškozeno důlní činností a hlavně jednadvacetiletou stavební uzávěrou. Sítě jsou zde ve špatném stavu a pro další rozvoj této části města je žádoucí, aby se kanalizace, elektřina, voda, všechno nově zasíťovalo,“ zdůraznil místostarosta.

Město by chtělo tuto problematickou část rozsvítit. Pro lepší přehled o dění zde byly již dříve nainstalovány dvě kamery a podle místostarosty by se zde mělo v rozšiřování systému kamer pokračovat. Ke zklidnění situace by mělo pomoci i plánované přesunutí služebny městské policie do budovy bývalé polikliniky.

PRojekt by měl podle místostarosty zahrnout oblast od Husovy ulice až k viaduktu. „Zatím nejsem ale schopný říct cenu,“ říká Šimbera s tím, že se na projektu teprve pracuje. „Nebude to ale určitě málo, proto s tím do toho projektu 15 miliard jdeme. Jestliže vznikl takový program 15 miliard od vlády, tak toto je věc, která si zaslouží tam být,“ myslí si Šimbera. Poznamenal, že právě tato oblast byla důlní těžbou poškozena. Původně se měla celá bourat. „Zastavil se tam život, neudržovalo se to a dnes je to tím poškozené,“ uvádí místostarosta nutnost získání peněz na rekonstrukci. Nakonec když se nic bourat nebude, musí město nějak řešit chátrající část.

Změnu projektu by měl Duchcov provést zhruba do července. Předloží nový projekt a bude čekat na zdlouhavý proces projednávání a schvalování. Na další projekt zasíťování pro rodinné domky u Penny marketu má Duchcov slíbených 52 milionů. Čeká se na výběrové řízení.