Letošního ročníku se účastnilo 14 hlídek složených ze žáků 1. stupně škol z teplického okresu. Soutěžilo se ve znalostech první pomoci, soutěžící však také museli zodpovědět otázky týkající se historie Českého červeného kříže. Děti se na soutěž připravovaly několik měsíců, navštěvovaly školní kroužek nebo je připravovali jejich učitelé. Vítězem se stala Základní škola U Nových lázní, na druhém místě skončili školáci ze ZŠ Maxe Švabinského v Teplicích a třetí nejlepší byli žáci ze ZŠ Bystřany. Na snímku vítězné družstvo poskytuje první pomoc poraněnému chlapci. Ten si o střepy rozbité lahve rozřízl ruku.