Uzavírka je rozplánovaná do do 31. srpna, tedy do konce prázdnin. V úseku od Laubeho náměstí po křižovatku s ul. Písečná. Objížďka je značena ul. Lípová, U Kamenných lázní, propojka ulic Mlýnská a U Hadích lázní, U Hadích lázní, Pražská, Plynárenská, Bystřanská, U Zámecké zahrady, Rooseveltova, Laubeho náměstí.

V Mlýnské ulici se pokládá nové teplovodní potrubí, pro prosetické sídliště a část Šanova I.

Pro odběratele to bude znamenat sedmnáctiprocentní úsporu při platbě za teplo.

Hlavní páteřní rozvod pro lokalitu Prosetice přitom povede do objektů současných plynových kotelen, v nichž budou zřízeny dílčí horkovodní přípojné stanice s napojením na stávající rozvody.

Napojování objektů první etapy by mělo být dokončeno na začátku srpna.

„Tím budeme připraveni na zahájení dodávek tepla hned na začátku příští topné sezony 2013/14. Našim odběratelům v Teplicích, kteří nyní odebírají teplo z plynových kotelen v těchto lokalitách, tak začneme dodávat teplo vyráběné efektivní a ekologickou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z Elektrárny Ledvice. To jim mimo jiné přinese i finanční úsporu," podotkl Pavel Šušák.

Potvrzuje to také obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a. s., Petr Hodek: „Díky horkovodu budou oproti plynovým kotelnám, na které je napojena většina odběratelů v lokalitách druhé etapy, platit za teplo o 17 procent méně. Přepojením parovodu na nový horkovod zase ubydou tepelné ztráty, které se rovněž promítají do ceny za odebrané teplo."(pem)