Těžká technika, především mohutné jeřáby na stavbě, jsou vidět ze silnice z Teplic do Bíliny. Trať především u Bíliny totiž silnici kopíruje. „Jde o další velkou akci v Podkrušhohoří. Úsekem Oldřichov u Duchcova – Bílina začíná kompletní obnova celé trati mezi Ústím nad Labem a Chebem,“ připomněla Správa železnic.

Podstatné zvýšení rychlosti zkrátí jízdní dobu vlaků mezi jednotlivými stanicemi. Práce zahrnují úpravu kolejí v celé stanici Oldřichov u Duchcova, na vlečce do Duchcovské svařovny, na napojení odbočujících tratí na Litvínov a Teplice a na dvoukolejném traťovém úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina.

Stavbaři v těchto dnech například pracují na železničním mostě nad vlečkou Severočeských dolů u Ledvic na Teplicku. „Snáší se most, který vede přes vlečkovou kolej do místní elektrárny a úpravny uhlí,“ upřesnil stavbyvedoucí Radovan Otto pro ČTK. Rozřezanou konstrukci mostu bude po částech odstraňovat jeřáb. „Nejtěžší břemeno by mělo být kolem 90 až 95 tun,“ doplnil stavbyvedoucí.

Kvůli tomu také už od března probíhá výluka první traťové koleje. Na práce naváže druhá fáze, která se uskuteční na druhé traťové koleji.

Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš už při zahájení prací na modernizací celé tratě loni uvedl, že záměrem projektu je kromě zvýšení rychlosti vlakových souprav také zkvalitnění zázemí pro cestující a zvýšení bezpečnosti a kvality cestování. „Proběhne rekonstrukce kolejí, výhybek, propustků a mostů. Stanice dostanou nová nástupiště s výškou nástupní hrany v úrovni podlahy železničního vozu, nový staniční rozhlas, informační systém a nové zabezpečovací zařízení,“ konstatoval.

Náklady se blíží dvěma miliardám

Oprava rychlíkové elektrifikované trati z 60. let minulého století potrvá do prosince 2021. Náklady na stavbu jsou 1,9 miliardy korun. Ke zrychlení jízdy nedojde na celém úseku trati Chomutov – Ústí, které se přezdívá Podkrušnohorská magistrála, ale jen na jejích jednotlivých částech. „Souvislému zavedení rychlosti brání stávající vedení koleje a typologie stanic, musela by se vybudovat trať nová,“ vysvětlil Pavel Tesař ze Správy železnic.

Spolu se zrychlením se nabízí otázka, zda nynější vlaky dokážou takové rychlosti vůbec dosáhnout a zda nebude třeba koupit nové soupravy. Podle vyjádření Českých drah budou zatím stačit ty stávající.

Celková přestavba na jaře začala také na navazující trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova. Její součástí bylo vybudování trakčního vedení na dosud neelektrizovaném 1,5 kilometru dlouhém úseku mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. Krušnohorská magistrála prošla výraznější úpravou už v roce 2015. Doba jízdy mezi Ústím a Chomutovem se zkrátila o několik minut.