Upravený odůvodněný záměr už visí na úřední desce Ústeckého kraje. Veřejnost, obce a dotčené orgány se k přepracované dokumentaci mohou vyjádřit do 23. prosince.

Své připomínky určitě pošlou z Modlan. Podle tamního starosty Lukáše Bartoně sem taková stavba nepatří. „Další haly tu už nechceme. Stačí to, co tam stojí. Máme strach z dalšího navýšení dopravy. Už nyní je situace v naší obci neúnosná,“ uvedl.

Společnost CTP Invest předkládá svůj záměr opakovaně. K doplnění ho před časem vrátili úředníci z ministerstva vnitra. Požadovali například doplnit transparentní vyhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení, aktuální hlukovou studii či vyhodnocení vlivu záměru na stav povrchových vod a na krajinný ráz.

Nesouhlasí ani Srbice

Připomínky z hlediska životního prostředí mělo také vedení obce Srbice. Už před lety, když se o rozšíření začalo hovořit, na to poukazoval dnes už zesnulý starosta Milan Zika. Ani současnému vedení obce se nelíbí zejména to, že plánovaná stavba je lokalizována do blízkosti rekreačního a sportovního areálu a oddychové zóny. Podle zpracovatelů studie jsou ale takové připomínky neopodstatněné.

Pavel Mitev, který je autorem předložené dokumentace za společnost Jacobs, v argumentaci píše, že v rámci rozšíření průmyslové zóny nedojde k významným změnám v koncentracích škodlivin ani k významné změně akustické situace v území stávajícího rekreačního a sportovního areálu. Výsledky šetření opírá o modelové výpočty rozptylu plynných škodlivin a akustický model.

Zadavatel doplnil také hlukovou studii. Už v původním záměru projektu autoři studie sice psali, že vlivem provozu nebude docházet k nadlimitnímu hluku, úřad ale požadoval doložení aktuálních studií, což zadavatel ve vráceném dokumentu splnil.

Další připomínky

Předložil také aktuální výpočty a předpoklady dopravní situace, která vznikne po dostavění dalších výrobních hal. „Zjištěné intenzity na trase Modlany – Staré Srbice nijak nedokládají vztah těchto intenzit k řešenému areálu,“ píše autor v předkládané dokumentace. Obci Modlany to ale nestačí, proto vedení obce opět sepíše připomínky a odešle je na kraj v rámci šetření posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Čtyři nové haly mají vyrůst do roku 2024 na volné ploše rekultivované výsypky Kateřina. Zabrat mají plochu skoro 80 tisíc metrů čtverečních. Sloužit budou pro skladování a lehkou výrobu. Vyrábět se tu mají autoantény či loketní opěrky do aut.