„Zkušenosti jsme opravdu přebírali od jiných obcí. Nemyslíme si, že bychom mohli objevit něco zcela převratného. Podle mne jde pouze o využívání pravomocí úřadu stavebního úřadu, sociálního odboru, odboru životního prostředí, městské policie u městských vyhlášek či státní policie třeba u černých odběrů elektrické energie," podotýká starostka Duchcova Jitka Bártová.

„Rozhodně se nejedná o diskriminaci Romů. Nechodí se totiž jen do bytů, kde žijí Romové, ale mapuje se celá lokalita, kde dochází k sociálním problémům. Kontroly se týkají všech obyvatel této lokality bez ohledu na národnost. Logicky tak rozsáhlé a náročné kontroly nebude město dělat v lokalitách, kde je klid a obyvatelé nemají žádný problém, který by si vyžádal okamžité řešení," doplňuje ji Martin Klika, který je mimo jiné krajským radním s gescí bezpečnosti. Potvrdil, že vedení Duchcova má při aplikaci Nulové tolerance do praxe plnou podporu Ústeckého kraje, a tedy i jeho. „Nevím, co označuje občanské sdružení Květina za zákonné či nezákonné, ale podle mě černé odběry elektřiny nebo neoprávněně obsazený byt asi nebude v souladu se zákony," doplňuje ještě starostka Bártová.

Odhaleny skryté případy. Jde o děti i finance

Navíc kontroly, které někteří označují za diskriminační, mají podle Martina Kliky zejména na sociálně slabé rodiny především pozitivní dopad. „Často se při kontrolách zjistí, že rodina potřebuje dohled sociálních pracovníků, a to zejména kvůli dětem, případně pomoc poradny finanční gramotnosti. Tyto případy bývaly často skryty a unikaly pozornosti," uvádí příklad a dodává, že lidé si sami neuměli vyhledat pomoc a ani často nevěděli, že jim město pomoci může.

Přestože se v některých médiích objevují názory, že represe nikam nevede, Martin Klika je v souvislosti s kontrolami v Litvínově přesvědčen, že měly zásadní pozitivní dopad na uklidnění situace a sociálních problémů. Jinak by v nich město v rámci Nulové tolerance i nadále nepokračovalo.

Mapování domů má za sebou i Most, kde se s ním začalo v domech ve Stovkách, pracovní skupiny poté pokračovaly v kontrolách Sedmistovek i Pětistovek. Vystěhovat se, nebo se přihlásit k užívání bytu a platit za služby musely stovky lidí, kteří byty ve zmíněných blocích obývali neoprávněně.

Lucie Bartoš