Zvláštní pozornost policisté věnovali nákladní a autobusové dopravě a s tím související dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku a dohody ADR, která upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Během akce policisté zkontrolovali 106 vozidel a zaevidovali 22 přestupků. Nejčastější porušení zákona souviselo se špatným technickým stavem kontrolovaných vozidel, celkem bylo zaevidováno osm takových případů.

Čtyři osoby nebyly za jízdy připoutány bezpečnostním pásem, dvakrát nebyl použit předepsaný zádržný systém a v jednom případě řidič porušil dohodu AETR.

Pozitivní zprávou je, že u žádného z řidičů nebyla pozitivní zkouška na alkohol ani jiné návykové látky, celkem policisté uložili blokové pokuty ve výši 7 800 korun, dva případy porušení zákona bude ve správním řízení řešit příslušný úřad.(re)