Tito strážníci budou téměř každý den kontrolovat na vybraných úsecích města rychlost projíždějících vozidel. S tím má Dubí velký problém.
Další pracovní náplní této speciální skupiny strážníků budou kontroly zákazů vjezdů do míst, kde vozidla nemají co dělat. Týká se to hlavně místních komunikací jako například lesních cest. Auta pak překážejí v cestě lesním hospodářům. Neukázněným houbařům a zlodějům dříví se tak může prodražit i špatné parkování v lese.