Stav střechy je havarijní a po rekonstrukci volá již dlouho. Vyžádá si ovšem investici ve výši přes jeden milion korun.
Snahou sdružení je také nechat zrestaurovat sochu sv. Prokopa a do mukovského kostela vrátit starý zvon. „Pokouším se využít každou možnost, jak získat prostředky pro naše akce. Tři žádosti máme na Ústeckém kraji - Program na záchranu a obnovu kulturních památek 2009,“ vysvětluje Jana Syslová, předsedkyně Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kulturních hodnot obce. První žádost o dotace z kraje je zaměřena právě na opravu střechy kostela. „Její schválení nebo neschválení pro nás bude velmi zásadní. Bez těchto prostředků se nehneme z místa,“ říká předsedkyně.

Druhá žádost je na restaurování sochy sv. Prokopa. „Ta nám byla vrácena, protože socha zatím není prohlášena za kulturní památku,“ vysvětluje Syslová.
Třetí žádost je do programu podpory regionální kulturní činnosti 2009 a sdružení by ji chtělo použít na kulturní činnost v obci Mukov.
„Rádi bychom pokračovali v zavedené tradici adventního koncertu a obnovili alespoň část ze zapomenutých tradic obce jako třeba pouť sv. Prokopa, tradiční venkovské Velikonoce nebo mukovské posvícení,“ vyjádřila přání aktivní patriotka.
Mukovské sdružení zkusilo opětovně štěstí u Ministerstva kultury a podalo návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu 2009. Myšlena je tím rekonstrukce kostelní střechy.
„To byla také jediná žádost, která nám byla v minulém roce schválena. Jenže uvolněná částka byla 200 tisíc a s akcí se tedy nedalo ani začít. Letos snad opět u Ministerstva kultury uspějeme a pokud bychom k tomu získali i prostředky z programu Ústeckého kraje, už by se dalo opravit více jak polovina střechy kostela,“ vyjádřila přání Jana Syslová.
Dodává, že nedávno společně se starostkou Hrobčic Boženou Zemanovou prostřednictvím obce podali žádosti do Programu obnovy venkova ministerstva pro místní rozvoj na restaurování sochy sv. Prokopa a také na jednoduché dětské hřiště v Mukově.
To si zdejší děti velmi přejí a sami si vybraly herní prvek i místo, kde by mělo hřiště vyrůst.