Pracovníci jednotlivých odborných oddělení ho budou z muzejních depozitářů vybírat zejména s ohledem na věkovou strukturu klientů domova. V průběhu srpna mohou senioři obdivovat plastiku sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. století. Světce znají jako symbol českého baroka a krajiny.
„Rozhodli jsme se jít tam, kde je silná koncentrace obyvatel, kteří mají čas a zájem o historii, ale vinou svého stáří a zdravotní dispozice je pro ně obtížné docházet do muzea. Zatím je to jen pokus, abychom zjistili, zda náš záměr bude pro obě strany dostatečně efektivní,“ upřesňuje ředitel muzea Dušan Špička. Muzejní exponáty budou v Bystřanech prezentovány do konce roku, poté se úspěšnost akce vyhodnotí.
„Jsme rádi, že si Regionální muzeum v Teplicích vybralo právě nás a naši senioři budou mít možnost seznámit se s unikátními sbírkovými předměty, které by jim jinak byly obtížně přístupné,“ konstatuje ředitelka domova důchodců Miroslava Barešová. Podle ní se už klienti na vystavované exponáty těší.
„Určitě o nich budou debatovat, polemizovat a srovnávat je s tím, co za svého života poznali.“ Domov důchodců v Bystřanech úzce spolupracuje se zdejší základní i mateřskou školou. Obě školská zařízení dostanou na vědomí vždy, když bude nainstalován nový muzejní předmět.
„Myslím, že pro učitele je organizačně jednodušší, když se půjdou s dětmi podívat k nám, kam to mají na dosah ruky, než kdyby měly s celou třídou cestovat do Teplic do muzea,“ vysvětluje Barešová.