Komisaře mohou nominovat jednotlivé kandidující strany nebo hnutí, které mohou mít v každém okrsku po jednom komisaři. Většinou se jim ale nepodaří zaplnit všechna místa, zbývající pak obce musí doplnit z řad občanů.

Ti se mohou již nyní hlásit na jednotlivých obecních a městských úřadech. Podmínkou je, aby alespoň v den slibu dosáhli 18 let, byli občany České republiky nebo občany státu EU s trvalým pobytem v obci v ČR. Volby se uskuteční 5. a 6. října.

Rekonstrukcí v těchto dnech prochází budova teplického magistrátu naproti Domu kultury v Teplicích.
Potřebujete nové doklady? Obrňte se trpělivostí!