Regionální muzeum v Teplicích zpřístupní v rámci Dnů evropského kulturního dědictví zrekonstruovaný prostor. Jedná se o tzv. grottu, která prošla v letošním roce rukama restaurátorů a měla by být součástí nově upravovaných prostor pro návštěvníky. Celý trakt by měl být zpřístupněn do XI. muzejní noci.

Grotta, též grota, je člověkem vytvořená jeskyně či výklenek budovaný obvykle v renesančních a barokních zahradách nebo v přízemních prostorách zámků, často zdobená krápníkovou omítkou, vsazenými lasturami, plastikami ap. Tato móda přišla do Čech z Itálie a byla výsadou šlechtických vrstev. Ne jinak tomu bylo také v Teplicích. Umělá jeskyně zde byla vybudována někdy kolem roku 1630 Vilémem Kinským podle vzoru grotty pražského paláce Albrechta z Valdštejna a je zdobena štukovými krápníky a bohatou plastickou výzdobou. Podle zámeckého inventáře z roku 1634 v ní byla velká cínová vana „na způsob kašny", určená ke koupání v termální vodě.

Až doposud jsou umělé jeskyně chloubou pouze zámku Ploskovice, Lednice a již zmíněného paláce Albrechta z Valdštejna.

Jednorázové zpřístupnění grotty se uskuteční dnes v 17:00 v Regionálním muzeu v Teplicích. O teplické grottě a jejím restaurování pohovoří PhDr. Bohuslava Chleborádová. Sraz účastníků je ve foyer teplického zámku. Vstup je volný.