Ústecký kraj je třetím krajem, který na své letošní pouti Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, který připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát, navštíví. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a zavítala už i krátce na Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá již z 12 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 19181920. Průjezd kolem světa domů do Československa si legionáři často museli vynutit tvrdým bojem s bolševiky a vlastní krví.

ZASTÁVKA NA NÁDRAŽÍ V TEPLICÍCH

„Teplice jsou druhou zastávkou Legiovlaku v Ústeckém kraji, letos zde navštívíme ještě Chomutov. Význam legionářů se pomalu vytratil z povědomí místních, ale právě v pohraničí sehráli velmi významnou roli po vzniku republiky, protože jako spolehliví občané byli často příslušníky armády, bezpečnostních sborů, četnictva a finanční stráže, která zajišťovala pohraniční oblasti," říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a dodává: „V Teplicích jsme trochu schovaní v nákladovém obvodu stanice. Expozici slavnostně představíme 6. května v 10:00 a zůstaneme tu do 15. května." Legiovlak sice bude vidět od staniční budovy, ale je zakázáno přecházet přes koleje.

Přístup je tedy poněkud oklikou od nádraží ulicí Na hrázi směrem na Řetenice, následně prvním podjezdem pod kolejemi a za provozovnou firmy KT Uhlos už bude vpravo od cesty vidět. Pěšky je to tedy cca 5-10 minut od staniční budovy.

Legiovlak cílí na zájemce o vojenskou historii, širokou veřejnost, ale také na školní děti a jejich kolektivy, kterým je sto let stará historie poněkud vzdálená, proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se lze dopředu objednat na e-mailu skoly@legiovlak.cz nebo na tel. 734 315 642 a domluvit si přesný čas. Kdo se na Legiovlak přijde podívat, může třeba zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky.

Posádka vlaku dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí.

KDY OTEVŘENO?

Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 19:00. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každý den od 13:00 a opakují se v pravidelných hodinových intervalech.

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. „Letos jsme soupravu opět rozšířili o jeden vagon, který představuje kinosál Osvětového odboru odbočky Československé národní rady na Rusi, ve kterém budeme promítat dobové dokumenty a filmy. Máme dokonce i originální promítačku, která k těmto účelům sloužila našim legionářům, ta samozřejmě bude v expozici jen staticky," říká Charfreitag a vysvětluje: „Všechny naše vagony jsou sto let staré originály, které sice přímo nepřepravovaly naše legionáře, ale i tak bylo velmi obtížné opravit je do provozuschopného stavu." Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout zázemí ubytovacího vozu, kterému se říkalo těpluška, polní poštu, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, či kovářský vagon s obráběcí dílnou. Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin. (red)