Trvat bude tři roky a předběžné náklady by měly dosáhnout 70 milionů korun. „Větší část z této částky představují nové expozice, i když i stavební úpravy budou nákladné. Jde o památkový objekt a jeden z nejvýznamnějších domů v Krupce, stojící naproti bývalé radnici. Jeho historie sahá do 2. poloviny 15. století,“ uvedl nový ředitel Regionálního muzea v Teplicích Radek Spála. 

NOVÉ EXPOZICE

Dům se dočká nové sedlové střechy a vybuduje se v něm i výtah, aby si muzeum, které má dvě patra, mohli prohlédnout také vozíčkáři nebo senioři.

„V rámci rekonstrukce dojde k celkové modernizaci nejen objektu, ale zejména budou vytvořeny nové expozice se zaměřením na hornictví Krušných hor a jeho nejvýznamnější lokality, na historii Krupky, těžbu cínu a výrobky z něj a dalších zajímavých prvků,“ informoval Bohuslav Boček z teplického muzea.

Změna expozic souvisí s nominací Krupky v rámci společné sasko-české nominace Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge na seznam kulturních památek UNESCO.

Změna s sebou nese ale i určitá negativa. „Prostorově malé muzeum neumožňuje zachovat všechny stávající expozice a ty tak budou muset ustoupit novému, koncepčně ucelenému záměru. Jedná se o expozici přírody severozápadních Čech, která v době svého vzniku patřila mezi nejmodernější svého druhu a zejména o unikátní sbírku modelů hub. Podobnou sbírku hub vlastní pouze Národní muzeum v Praze a to je momentálně nepřístupné,“ vysvětlil Boček. 

Vystavené modely hub, kterých je 196 druhů, jsou dílem Stanislava Lánského z Náchoda.

Podívat se na tyto dvě unikátní expozice máte možnost  už jen necelý  měsíc. Pak se exponáty ošetří, zabalí a expedují zatím do skladu.

Muzeum ve spolupráci s krajem teď intenzivně hledá řešení, které by umožnilo obě expozice nově nainstalovat v teplickém zámku. Podobně jako další muzea se totiž potýká s nedostatkem prostoru nejen pro vystavované exponáty, ale především pro depozitáře jednotlivých oddělení.