„Výstava byla spojená s předáním ocenění myslivcům. Uskutečnila se nejen díky obětavé práci a úsilí Mysliveckého sdružení Nové Město, které se dlouhodobě stará technicky i finančně o realizaci této přehlídky,“ sdělil Ivo Pleiner, předseda MS Nové Město.
V sále mohli návštěvníci obdivovat to, co možná ani v lese neviděli. Popřípadě, by se mohli leknout, když by některého ze statných jelenů potkali. Pro myslivce na Teplicku začíná v těchto dnech další část sezony. Nejmladší jeleni začínají vytloukat paroží a také hnízdí bažant. Proto je třeba při procházkách v lese dávat větší pozor. Duben je pro místní myslivce především měsícem pilné práce.

Z údajů o skutečných počtech zvěře musejí myslivci naplánovat myslivecké hospodaření v novém mysliveckém roce.
Příznivci Hubertova cechu měli v sobotu a v neděli v Hrobě určitě co obdivovat.
Každá trofej má pro myslivce cenu. Pro někoho má ale třeba větší cenu malá trofej než například šesterák.
Hodnocení trofejí má své zásady a k získání pořadí je zapotřebí určitého počtu bodů. Pro každý druh zvěře je bodové hodnocení jiné.

„A právě přehlídka by měla být takovou formou osvěty. Cílem je zlepšit kredit myslivců, protože ten v poslední době poměrně dost ztrácí. A jde také o zhodnocení úrovně chovu v předchozím období,“ řekl Ivo Pleiner, předseda MS Nové Město.
K hlavním posláním myslivce patří to, aby udržel co nejzdravější chov zvěře. Proto se střílejí takové kusy, které nemají patřičné parametry a potom ty,

které dospěly do určitého stáří.
Okresní myslivecké sdružení Teplice působí na území okresu Teplice.
Na stránkách mysliveckého sdružení v internetu lze vyčíst, že 26 honiteb patří pod správní obvod Teplice a 7 honiteb patří pod správní obvod Bílina. (kos, pem)

PSALI JSME: ŠKOLÁCI VIDĚLI JELENA I MÝVALA

ŠKOLA A MYSLIVOST. Včera navštívilo 29 žáků Základní školy Plynárenská Teplice tradiční chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v lesích na Teplicku v restauraci Koruna v Hrobu. Kromě prohlídky paroží jelenů či srnečků si děti a učitelky Katarína Mižu a Jaroslava Michalová poslechly i přednášku. „Výklad přiblížil dětem principy fungování přírody. Navíc si všichni mohli sáhnout na vypreparovaného mývala či provést měření délky jeleního paroží,“ řekl přednášející Ivo Pleiner, předseda Mysliveckého sdružení Nové Město. Výstavu trofejí spárkaté zvěře můžete navštívit dnes a zítra od 9:00 v restauraci Koruna v Hrobu.