V sobotu a v neděli se zde konala tradiční chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v lesích na Teplicku. Spojená byla s předáním ocenění myslivcům.

V sále mohli návštěvníci obdivovat to, co možná ani v lese neviděli. Popřípadě, by se mohli leknout, když by některého ze statných jelenů potkali.

Pro myslivce na Teplicku začíná v těchto dnech další část sezony. Nejmladší jeleni začínají vytloukat paroží a také hnízdí bažant. Proto je třeba při procházkách v lese dávat větší pozor. Duben je pro místní myslivce především měsícem pilné práce.

Z údajů o skutečných počtech zvěře musejí myslivci naplánovat myslivecké hospodaření v novém mysliveckém roce.

Příznivci Hubertova cechu měli v sobotu a v nědeli v Hrobě určitě co obdivovat.

Každá trofej má pro myslivce cenu. Pro někoho má ale třeba větší cenu malá trofej než například šesterák.

Hodnocení trofejí má své zásady a k získání pořadí je zapotřebí určitého počtu bodů. Pro každý druh zvěře je bodové hodnocení jiné.

A právě přehlídka by měla být takovou formou osvěty. Cílem je zlepšit kredit myslivců, protože ten v poslední době poměrně dost ztrácí. A jde také o zhodnocení úrovně chovu v předchozím období.

K hlavním posláním myslivce patří to, aby udržel co nejzdravější chov zvěře. Proto se střílejí takové kusy, které nemají patřičné parametry a potom ty, které dospěly do určitého stáří.

Okresní myslivecké sdružení Teplice působí na území okresu Teplice.

Na stránkách mysliveckého sdružení v internetu lze vyčíst, že 26 honiteb patří pod správní obvod Teplice a 7 honiteb patří pod správní obvod Bílina.