Výjimečně se nemluvilo pouze spisovně, nepsal se diktát, nekontrolovali jsme domácí úkoly. Prostě hodina z říše snů.
Nápad primánů byl překvapením jak pro vyučující českého jazyka Mgr. Richterovou, tak i pro paní ředitelku soukromého gymnázia Dubí.
Ta se pak pod záminkou kontroly do výuky českého jazyka vrátila.

"Pravým důvodem však byli skvělí pečení šneci z listového těsta plněné nivou," řekla s úsměvem ředitelka Jaroslava Turková. (red)