Slavnosti přálo počasí a to bylo vidět také na opravdu hojné účasti.
Účasníky setkání na Cínovci kromě tradiční německé hornické kapely potěšilo i vystoupení dalších hostů, které bylo pro většinu z nich překvapením. Byl to pěvecký sbor Fluebuebe ze Švýcarska, obohacený o duo tzv. alpských rohů, nástrojů několik metrů dlouhých, užívaných pastevci v Alpách, jejichž zvuk se nese několik kilometrů daleko.

Obyvatelé německé strany Zinnwaldu vysazili nový hraniční buk po více než 470 letech. Podívat se a zavzpomínat tehdy přišlo přes stovku lidí. Celá akce proběhla za přispění občanů Zinnwald – Georgenfeldu a bývalých českých občanů Cínovce. Starý hraniční buk byl odstraněn v 70. letech 20. století, kdy došlo k rozšíření hraničního přechodu.

Hraniční buk měl pro obyvatele Zinnwaldu velký význam, vysazen byl totiž již v 16. století a lidé ho chápali jako spojení domova a znamení pohraničního života v Krušnohoří. Starý buk míval obrovský kmen o průměru 2 metry a jeho obvod čítal 6 metrů. Než nově vysazený buk doroste do výšky a rozměrů původního, bude trvat opět nejspíše stovky let. Je však o 2 metry posunutý na německou stranu, protože mezi hraničními kameny nic být nesmí. Po velké slávě a radosti ze zasazení nového stromu se zjistilo, že nejde o buk, ale o habr. Potvrdil to i odborník.