„Průzkum bude probíhat v prostoru svahu jižně od hotelu Pomezí na ploše zhruba 2km²,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal.
Přesný termín zahájení těžby je s otazníkem. „Když se ukáže těžba výhodnou, tak by se měla podle informací úředníků ministerstva zahájit v průběhu dalších cca deseti letech,“ uvedl starosta Dubí.

Těžba by probíhala štolami z úpatí hor, nikoliv šachtou z Cínovce, jak tomu bylo v minulosti.
V oblasti Krušných hor byla těžba rud ukončena z ekonomických důvodů (obdobně jako v celé ČR) počátkem 90. let.
„Od té doby se však ceny kovů výrazně zvýšily, což vede k zájmu prospekčních organizací o geologický průzkum potenciálu bývalých nebo nových ložisek jak klasických kovů, tak nových rud, sdělil Martin Holý, ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí Ministerstva životního prostředí.
Organizaci GEOMET s.r.o. bylo v nedávné době stanoveno průzkumné území Zlatý Kopec (západně od Božího Daru ve vrcholové části Krušných hor) pro vyhledávání rud cínu, wolframu, zinku a india.

„Obdobné práce probíhají v tomto území na německé straně. Průzkumné území stanovuje místně příslušný odbor výkonu státní správy MŽP. Toto rozhodnutí opravňuje organizaci zpracovat projekt geologických průzkumných prací, jednat s vlastníky pozemků o lokalizaci a provádění technických prací, jednat v této věci se samosprávou, žádat státní báňskou správu o povolení hornické činnosti pro některé druhy prací a v neposlední řadě zpracovat závěrečnou zprávu a výpočet zásob,“ informoval Martin Holý z MŽP.

Souhlas s těžbou?

V současnosti probíhá správní řízení jehož výsledek nelze podle Holého předjímat. „Obecně sdělit, zda s průzkumem máme problém či nikoliv nelze. Příslušný zákon poměrně jasně vymezuje situace, kdy s průzkumem „máme problém“ a průzkumné území pak organizaci stanoveno není. Další práva vyplývají z kompetencí a stanovisek účastníků řízení. Samozřejmě záleží i na tom, jakým způsobem, kde a v jakém rozsahu je průzkum prováděn,“ dodal ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí Ministerstva životního prostředí Martin Holý a dodává: „Vzhledem k tomu, že dosud nebylo stanoveno průzkumné území Cínovec, ani zpracován projekt, tím méně zjištěn výpočet zásob, tak je zcela předčasné hodnotit pohled a stanovisko MŽP k jakékoliv případné těžbě či úpravě nerostů.“

Starý důl na Cínovci – jak šel čas

První historické záznamy o báňském podnikání v oblasti Cínovce pocházejí z roku 1378, kdy se poprvé hovoří nejen o nalezištích cínu v těchto místech, ale tento kov již tehdy dal jméno i obci
V roce 1945 byl důl Cínovec začleněn k n. p. Rudné doly, Příbram, jehož součástí (s výjimkou kdy spadal po určitou dobu pod n. p. Záp. rudné doly) byl až do vyhlášení útlumového programu v 90. letech 20. století
1993 prodej důlního díla soukromé firmě, ta nesplácela úvěr
2010 má být starý důl zlikvidován, nahradí ho fotovoltaická elektrárna
Na Cínovci se těžil hlavně cínovec, ale v menším množství též stříbronosné a měďnaté rudy
Cínovec (německy Zinnwald) je horská osada v Krušných horách v okresu Teplice a ležící v nadmořské výšce 835 metrů. První písemná zpráva o osadě je z roku 1378. Osadou prochází důležitá silnice I. třídy č. 8, v mezinárodním označení E55