Ostrov v prvních měsících letošního roku postihlo mimořádně dlouhé období sucha. Češi budou navazovat na práci z minulých let, během nichž na Haiti vybudovali přes 30 studní s pitnou vodou.

Tříčlenný vrtařský tým odletěl 19. května ve složení velitel mise a logistik Jan Komínek z Hodonínska, vrtmistr Václav Papež z Duchcova a automechanik Marek Domes z Lipníka nad Bečvou. Společně budou na Haiti pracovat do začátku září.

Vrtaře čeká na Haiti nelehký úkol budovat studny bez detailních geologických map, bez možnosti servisu nebo nákupu náhradních dílů pro vrtařské stroje, v náročných klimatických podmínkách a v místech, kde je existence silnic nebo mostů stále vzácností. „Aktuálně se chystám již na svou čtvrtou misi na Haiti. Největší motivací, proč se na ostrov stále vracím, je jistota, že naše práce skutečně přináší rozvoj a pomoc do míst, kde je voda nedostatkovým zbožím," uvedl velitel mise Jan Komínek.

Potřeba zdrojů pitné vody je přitom v současnosti na Haiti velmi akutní. Období sucha bylo letos velmi intenzivní a mnoho zemědělců přišlo o svoji úrodu. „I proto jsou studny na severozápadě Haiti stále žádanější," upřesnil manažer projektu Praga-Haiti Ivo Roškanin. Aktuálně registruje český projekt několik desítek žádostí o studnu na Haiti, přičemž poptávka je vyšší, než jsou reálné možnosti českých vrtařů.

„Našim cílem je budovat samozřejmě co největší počet studní. Vše se však odvíjí od finančního zabezpečení projektu, neboť dosud jsme mohli vysílat naše vrtaře na Haiti pouze cca na 6 měsíců v roce," řekl Roškanin, který se na Haiti vydá v průběhu června, aby tam vyjednával o finanční podpoře ze strany velkých neziskových organizací a nadací z USA. „I tak je pro nás stále velmi potřebná finanční pomoc od malých i velkých dárců z České republiky, díky nimž může projekt dlouhodobě fungovat," uzavřel Roškanin.(ir)

O Haiti- Stát zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010; epidemie cholery v roce 2011).
- Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu.
- Od roku 2010, kdy se projekt specializuje na budování studní, se podařilo vyslat do Karibiku 7 vrtařských misí a postavit více než tři desítky studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti.
- Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.