Ve vymezených prostorách jídelny žáci připravovali slavnostní tabule, které si poté před komisí museli sami obhájit. Kromě hudebníků sem k prostřenému stolu mohli klidně zajít poobědvat například studenti v rámci oslavy Dne studentů.

Jedna z přichystaných tabulí totiž byla přímo pro ně. Z kuchyně se linula vůně absolventských jídel připravených pro komisi k ochutnání. Kuchaři museli jídla, hotovku a minutku, nejen uvařit, ale také před komisí obhájit.

Mezi těmi, kdo včera stanul před komisí se svojí absolventskou tabulí, byl také Adam Posejpal. Zajímalo nás, co obnáší taková přípava, aby mohla vzniknout vínově laděná slavnostní tabule…

„Na začátku je nejprve nutné sehnat si veškerý potřebný inventář, tedy včetně příborů, nádobí a skleniček. Většinou se to půjčuje,“ řekl do uniformovaného oděvu oblečen žák hotelové školy Adam Posejpal.

„Při vlastní přípravě stolu je třeba klást důraz na přesnost, aby vše bylo srovnáno na svém místě. Také to musí barevně ladit. Je nutné sestavit správně pokrmy a doplnit to nápoji,“ říká žák hotelové školy, který by dále chtěl vykonávat praxi v oboru číšník a při tom se dálkově vzdělávat.

Jak podotkl, vlastní příprava tabule trvá přibližně hodinu. Je ale třeba to doma natrénovat, třeba na kuchyňském stolu. To také námi dotazovaný hoch udělal, což se mu vyplatilo.

Zkoušky budou probíhat prakticky po celý měsíc. Po jejich skončení přijde na řadu slavnostní předávání výučních listů.

Maturitní vysvědčení jsou již čerstvým absolventům hotelové školy předána.