V době Dušiček je zostřený dohled na hřbitovy ze strany policie. Může za to praxe, kdy dušičkový sortiment, jako například smuteční věnce a nebo svíčky, lákají na hřbitovy právě zloděje. Potvrzují to mnohaleté zkušenosti policistů. Například zostřený dohled na dodržování pořádku mají v době dušičkových svátků tepličtí strážníci.

Jak říká Michal Chrdle, šéf teplických strážníků, kontroly jsou každoročním evergreenem. „Jde o standardní opatření, která zavádíme každý rok.“ Podle Ilony Novotné z teplické policie může jít v případech krádeží a ničení hrobů o přestupek, ve vážnějších případech pak také o trestný čin.

Je to tradice

Památka všech věrných zemřelých či lidově Dušičky se slaví od 10. století. Zavedl ji 998 clunyjský opat Odilo, který se tak snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům.
Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé, v roce 1915 papež Benedikt XV. toto rozšířil pro celou církev.