Rada města schválila zadání veřejných zakázek: rekonstrukce světelného signalizačního zařízení na křižovatce Sklářská-Duchcovská-Buzulucká, kanalizace Teplice – Hudcov - ul. Panorama, rekonstrukce ulice U Vlastního krbu, rekonstrukce chodníků a vozovky ul. Masarykova, rekonstrukce elektro pavilonu U2 Základní školy Maršovská a výměna oken školní jídelny ZŠ Verdunská. (re)