„Díky těmto finančním prostředkům se v současné době opravují hradby v jižní a jihozápadní části hradu Krupka směrem od vyhlídky k Panskému domu a byla již opravena střechy nad Rytířským sálem. Obě stavby si vyžádají celkovou investici 1, 351 miliónu korun,“ uvedl František Růžička, tajemník města Krupky.

Už v roce 2004 byl odlehčen severovýchodní svah hradu, a to odstraněním náletových dřevin. Tento svah směrem do Husitské ulice, začal tehdy celý ujíždět vlivem vzrostlých náletových stromů, které jej svoji vahou tlačily dolů.

„Celou situaci způsobily mělké kořeny nevhodných dřevin a velký vzrůst těchto náletů, které ve větru, po jarním tání, dokázaly uvolnit celý svah. Na hradě se tehdy pohnula díky tomu i část východní hradby od prostoru hradního nádvoří,“ podotkl tajemník.
Jediná možnost, jak stabilizovat tento svah byla formou změny kultury zeleně.
„V zimě 2004 jsme odtěžili stromy a v létě byl proveden ochranný postřik proti náletům. V roce 2006 byly opakovaně dosázeny velkokvěté růžové keře, které známe ze svahů podél dálnic. Jejich úkolem bylo stabilizovat celý tento svah a zabránit divokým náletům nevhodných dřevin v jeho dalším ohrožování této památky,“ říká Růžička.

V roce 2007 se v prostoru těsně pod gotickou zříceninou po zimě začaly řítit staré zdi, postavené původně jako opěrka přístupové cesty. Kvůli tomu se také pohnula asi dvacetimetrová část hradby od prostoru nádvoří směrem k severu a bylo nutné okamžitě zahájit záchranné práce.
Tyto práce skončí letošní rok dostavbou opěrné zdi. Na tyto práce jsme získali i v letošním roce dotaci v částce 3, 465 miliónu korun.
Letošní oprava opěrných zdí severovýchodního svahu hradu, těsně nad domem v Husitské ulici si vyžádá finanční prostředky ve výši 5,065 miliónu korun a doufáme, že ukončí po šesti letech statický problém způsobený nevině vyhlížejícími stromy,“ uzavírá tajemník. (mep)