Trasa je hřebenová spíše méně náročná. Trasa 34 km je snadnější, než 24 km na jarní akci (přes Pramenáč se stoupáním z Domaslavického údolí). Start závodů je u moldavského nádraží. Běžet můžete i se psem. (kos)