Třeba v Teplicích pronájem hrobu o průměrné velikosti tři metry čtvereční (včetně souvisejících služeb) vychází na 2750 korun. V malé obci Měrunice na okraji okresu se za hrobové místo platí 350 korun jednou za deset let.

Na městském hřbitově v Teplicích, který patří k největším v okrese, se hrobová místa pronajímají na dobu od jednoho do 10 let. Vybírat lze z několika možností pietního místa. „Klasické hroby, hrobky a urnové hroby, kolumbární okénka k uložení uren, epitafy nebo se provádí vsypy,“ uvádí web města. Podle vedoucí správy hřbitova Renaty Veselé je největší zájem o prostory v okolí dvou rybníčků, méně pak v nově vznikající lokalitě hřbitova, kde ještě chybí vzrostlé stromy.

Na pohřebišti v okresním městě je přibližně 18 tisíc míst. Volné jsou klasické hroby pro těla s rakví, ale také menší urnová úložiště. Za metr čtvereční hrobového místa se podle ceníku platí 25 korun na rok. K tomu je potřeba připočítat poplatek 200 korun na služby spojené s nájmem, jako je uklízení chodníků, dodávka vody, udržování laviček nebo průběžná revitalizace zeleně.

Méně zaplatí lidé za pietní místo na hřbitově v Bílině. Nájemné tu činní 12 korun za metr čtvereční ročně, k tomu 172 korun za služby. Ještě nižší ceny než ve městech jsou v obcích. Třeba v Měrunicích si podle platného ceníku počítají za jeden hrob 350 korun na 10 let. Tři koruny za metr čtvereční vytáhnete ročně z peněženky při úhradě za místo na hřbitově ve Rtyni. K tomu si obec počítá 110 korun za správu.

Právě blížící se Dušičky jsou ideální příležitostí také pro kontrolu, zde je na pietním místě vše v pořádku, případně jestli má klient zájem o hrobové místo i nadále. V tom případě je nutné zvážit finanční možnosti. Nejméně náročným typem uložení popela je pronájem okénka v kolumbáriu nebo vsypové jamky.

Tři roky k zrušení hrobu

I pietní areály mají své neplatiče. Ty, kterým už vypršela uhrazená doba, musí správa hřbitova upomínat. „Posíláme jim výzvy k zaplacení. Pokud na ně nikdo nereaguje, musíme podle zákona čekat ještě tři roky, než lze hrobové místo zrušit a poskytnout novým zájemcům,“ uvedla Renata Veselá z teplického hřbitova. Urny z takových míst pak skončí ve společné nepřístupné depozitní hrobce.

V období Památky zesnulých se zpravidla prodlužují otvírací doby, protože právě v této době, podobně jako o Vánocích, zamíří na pohřebiště nejvíce návštěvníků. Třeba v Teplicích bude v sobotu 2. listopadu hřbitov mimořádně přístupný od 7 do 18 hodin.

Proto i policie a strážníci posilují na tyto dny své hlídky na pietních místech. Dohlížejí na dodržování pořádku. „Snaží se minimalizovat aktivity nejrůznějších nenechavců, kteří číhají na odložené tašky, ale také mohou mít zájem o výzdobu jako třeba věnce či květiny,“ konstatoval mluvčí teplické policie Daniel Vítek.