Pro tři tanečníky a jejich rodiče byl ale ples významnější než pro ostatní. Ples Arkadie je totiž také pro žáky posledního ročníku naší praktické školy plesem absolventským. Třem mladým mužům, budoucím absolventům praktické školy, jejich třídní učitel připnul absolventskou stužku a oni pyšně provedli maminku. Je to hezká tradice, která umožňuje našim žákům a jejich rodičům oslavit důstojně jejich vstup mezi dospělé.

Ples Arkadie je jednou z akcí, která propojuje tuto neziskovou organizaci s místní komunitou, a pomáhá tak utvářet občanskou společnost. Příští příležitostí, kdy se budete moct s klienty a zaměstnanci Arkadie sejít, bude setkání rodin u Dubického kostelíku v sobotu 11.května, kdy společně oslavíme Mezinárodní den rodiny.

Josef Hon