Průměrný výnos řepky je 3,9 tuny na hektar, loni to bylo 3,5 tuny z hektaru. Sklizena je už na všech plochách v Ústeckém kraji. V minulosti každoročně žlutých polí v regionu přibývalo, teď už tomu tak není. Před rokem byl výměr 26.591 hektarů, letos řepku zemědělci sklidili z 22.826 hektarů. "Vyšší výnos se okamžitě promítl do nižších výkupních cen, radost tak není až tak veliká," uvedl Brožka. V současné době se výkupní ceny řepky pohybují sotva na hranici 8000 korun za tunu, zatímco dříve to bývalo i přes 10.000 korun, dodal.
Většina pěstitelů nemá velké sýpky a vozí k okamžitému výkupu i většinu pšenice či ječmene. "I tady se ceny propadají. Se samotnou sklizní bychom mohli být spokojeni," uvedl předseda agrární komory kraje, jenž má velké plochy polí zejména v okrese Litoměřice a Louny. Na tyto dva regiony připadají tři čtvrtiny ploch. Kvalita obilí je dobrá, polovina sklizené pšenice se prodala jako potravinářská.
Výnosy za celý kraj jsou o něco nižší, než je republikový průměr. Je to dáno podle Brožky tím, že část polí leží ve vyšších podkrušnohorských oblastech a část je v oblasti žateckého srážkového stínu. "Na Podbořansku, Žatecku a v části Chomutovska se letos projevilo také krupobití, obilí lehlo a úroda nebyla až tak dobrá," vysvětlil Brožka. Podle něj ale výnosy v produkční oblasti Litoměřicka a Lounska odpovídají republikovému průměru nebo jsou i vyšší.