Diskutovat se bude i o rozvoji města v následujících letech. Jde o veřejnou akci. Podněty, myšlenky a vize jsou vítány. Projednání se uskuteční v úterý 5. února od 16 hodin v zasedacím sále zastupitelstva města v budově magistrátu města Teplice na náměstí Svobody 2.