Konkrétně se nyní hovoří o skále, na kterou vede cesta z Prosetic ke garážím u botanické zahrady na Písečném vrchu.
Projekt je připraven. Město na tuto práci dostalo dotaci od státu. Bude se vypisovat výběrové řízení na zajištění masívu. S největší pravděpodobností půjde opět o sítě. Ty už v některých částech skály jsou instalovány.

Na zabezpečení dosavadního havarijního stavu bylo na tyto skály již vynaloženo bezmála patnáct milionů korun. Další peníze jsou v rozpočtu připraveny. Pro letošní rok je to v rozpočtu Teplic pět milionů korun.
Celková výše předpokládaných nákladů sanace skalních masívů v Pražské ulici činí 46 milionů korun. Pomohou dotace. (pem)