„ Mimo vozidel krušnohorské bílé stopy, SÚS, města Krupka, obce Adolfov, Lesů ČR, smluvních partnerů Lesů ČR a nájemců honiteb“. V případě oprávněné potřeby pro vjezd na silnici v daném úseku je klíč od závory k dispozici na služebně Městské policie Krupka, popřípadě u výše uvedených. Město Krupka o tom informuje občany na svých webových stránkách. (re)