Byl připraven bohatý program, ve kterém nechybělo hudební vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, diváci měli možnost slyšet různé ukázky vábení lesní zvěře.

Sokolníci přivezli na slavnost do Mikulova přes dvacet různých dravců, a také předvedli jejich umění lovu.
Kdo přišel, mohl obdivovat práci řezbáře a nebo slyšet trubače.
Večer pak byla na programu volná zábava s hudbou. Vše se odehrávalo ve stanovém městečku, v prostoru pod mikulovskou sjezdovkou.