V roce 2015 odešlo z policejních útvarů v Ústeckém kraji 20 policistů, z toho 18 zamířilo do Prahy. A to nejen na útvary spadající pod krajské ředitelství, sídlí zde totiž i řada celostátních útvarů. Policisté ze severu Čech tak našli své působiště například u ochranné služby nebo na policejním prezídiu.

Loni se počty odcházejících ještě zvýšily. „V roce 2016 odešlo celkem 51 policistů, z toho do Prahy 41," říká krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Z Teplicka odešlo za poslední dva roky osm policistů, z Děčínska čtyři a z Litoměřicka dva.

CHYBĚJÍCÍ OBVOD

A právě na Teplicku má policie v současné době největší podstav, chybí jí devatenáct policistů. To je přibližně jedno obvodní oddělení. Na Děčínsku i Litoměřicku jsou podle krajské policejní mluvčí tabulkové stavy naplněné.

Z Teplicka pojede do Prahy i jeden policista z Duchcova. Bude tam tři měsíce a pak se zase vrátí na duchcovské oddělení. Tímto způsobem policie řeší problémy s nedostatkem policistů v Praze velmi často.

„Jak mám zprávy z obvodního oddělení Duchcov, tak i kdyby odjel na nějaký čas, neohrozí to činnost policie ve městě Duchcov. Spolupráce s naším obvodním oddělením je dobrá. Scházíme se operativně a paní velitelka je zvána jednou za čtvrt roku do rady města, kde se diskutuje o bezpečnosti ve městě a podobně," řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Podobná situace je také na Šluknovsku, odkud před časem několik policistů odešlo. „Pár kluků sice šlo pryč, ale nahradili je jinými při přesunech mezi odděleními," říká jeden z policistů sloužících na Šluknovsku.

„Odchody samozřejmě práci policie zkomplikovat mohou, ohrozit však nikoli. Stabilitu a bezpečnost v regionu se daří udržovat na vysoké úrovni. Stavy na dotčených územních odborech jsou naplněné a podstav na územním odboru Teplice je vzhledem k velikosti tohoto odboru minimální a službu se daří zajistit," říká Šárka Poláčková.

VYŠŠÍ PLATY

Policisty k odchodu motivují nejrůznější důvody. Kromě kariérního postupu jsou to také výrazně lepší platy.

„Je to i o několik desítek procent více. Není problém, aby rozdíl dělal deset tisíc korun," říká jeden z policistů, kteří se pro službu v Praze rozhodli.

Někteří se přímo do Prahy přestěhují, jiní využívají ubytoven, které jim policie nabídne. Na těch pak bydlí třeba tři nebo čtyři dny, kdy mají službu a na dalších několik dnů se vracejí zpět domů na sever.

POLICIE? NE, DÍKY

Problém je, že o práci u policie nemá v současné době zájem tolik lidí jako v minulosti. Může za to částečně i klesající nezaměstnanost, která nutí zvedat platy v soukromých firmách. Policie se pak stává s nástupním základním platem okolo 18 tisíc nekonkurenceschopná.

„Zkoušel jsem to u policie na Teplicku, ale nebavilo mě to tam. Po nějaké době jsem to vzdal. Odevzdal uniformu a další věci, které jsem nafasoval. Vrátil jsem se k normální práci. Co vím, tak jsem nebyl jediný. Prý tam mají problém sehnat lidi. Navíc ti, kteří mohou mít už rentu, tak taky odcházejí za jinou prací a mají pak pohodový život," vyprávěl muž, který pracoval nějaký čas před lety u teplické policie.

Pokles zájmu o práci u policie přiznává i policejní mluvčí. „Zájem mladých lidí o práci u policie není až tak velký. Roli zde hraje i poměrně nízký nástupní plat, podmínky přijímacího řízení, přesto se daří početní stavy průběžně doplňovat a snižovat počet volných míst," říká Poláčková s tím, že největším úskalím jsou pro nováčky psychologické a fyzické testy. Přesto ale policie o jejich zmírnění, vzhledem k náročnosti práce, neuvažuje. Dost zájemců proto přes testy neprojde.

Kolik policistů odchází? V roce 2015 zamířilo z Ústeckého kraje do některého z útvarů v Praze 18 policistů, o rok později to bylo již 41. V roce 2016 z Ústeckého kraje do jiného regionu odešlo dohromady 51 policistů. Odcházející nemíří jen na krajské ředitelství v Praze, ale také k celostátním útvarům jako je ochranná služba nebo na policejní prezídium. Nejvíce odchody trpí Teplicko, kde je dlouhodobě nedostatek policistů. Jen za poslední dva roky jich odešlo osm, dohromady je potřeba na Teplicko sehnat 19 policistů.