Trakční napájecí stanice slouží k převodu elektrické energie z distribuční sítě na parametry potřebné pro napájení vedení přilehlých tratí. „Stanice byla před rekonstrukcí vybavena zastaralou technologií a její technický stav neodpovídal evropským parametrům a standardům. Nová trakční napájecí stanice zajistila spolehlivý zdroj elektřiny a zvýšila bezpečnost provozu," uvedl ředitel SŽDC Pavel Surý. Zhotovitel, kterým byla Skanska, odevzdal stavbu s tříměsíčním předstihem. Náklady činily 266 milionů korun bez DPH, z toho skoro 190 milionů korun byl příspěvek Evropské unie.

Vznikla nová provozní budova, ve které je dálková řídící technika. Vše podléhá řízení z elektrodispečinku v Ústí. Nároky na napájení železničních tratí se zvyšují, proto správce investuje právě do přestavby napájecích stanic. Nedávno měnírny zprovoznili železničáři na Chomutovsku.