Obrátili jsme se proto na teplický magistrát, obec s rozšířenou působností, abychom zde na odboru dopravy zjistili přesné informace.

„S žádostí ohledně stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní značka C15a a C15b se na území obce s rozšířenou působností Teplice prozatím obrátily dva subjekty a to Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a PČR OŘ – dopravní inspektorát,“ konstatoval Marek Roth z odboru dopravy.