Teplické přechody doposud nesplňovaly platné standardy pro bezbariérové užívání staveb ani bezpečnost silničního provozu. Oběma chybělo nasvícení i vhodné vodicí prvky a zejména za snížené viditelnosti se tak obě místa stávala pro řidiče nepřehlednými. Nutnost zvýšit jejich bezpečnost ještě umocňoval fakt, že přechody se nachází v těsné blízkosti místní Speciální základní a mateřské školy v Teplicích.

„V rámci zvýšení bezpečnosti přechodů v ulicích Riegrova a U Červeného kostela jsme je nechali zkrátit předsazenými chodníkovými plochami. Místa jsme bezbariérově upravili, dodali vhodné vodicí prvky a kvalitní osvětlení," sdělila Jana Strejcovská z Odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice.

Úpravy pomohou školákům, lidem se zdravotním handicapem i ostatním chodcům z Teplic, pro které bude nyní přecházení pohodlnější a přehlednější.

O dohled nad návrhem a instalací bezpečnostních prvků na teplické přechody se postarali zástupci organizace BESIP Ministerstva dopravy, s nimiž spolupracuje Nadace ČEZ. „Chodci se často mylně domnívají, že když oni vidí přijíždějící vozidlo, musí je řidič automaticky vidět také," říká krajský koordinátor BESIP pro Ústecký kraj Jan Pechout.

Nadace ČEZ poskytla městu Teplice na tento projekt 120 tisíc korun.(re)