Nárok na získání měly pouze v případě, že musely splňovat standardy v různých tematických oblastech rovných příležitostí. Na školách bylo provedeno šetření kolektivem konzultantů, zástupců Ligy lidských práv, kteří měli na starosti vyhodnocování školní kultury a postojů, podmínky školy materiální, organizační a personální, sledovala se i praktická část výuky didaktika, individualizace a hodnocení žáků, vztahy, komunikace a spolupráce s ostatními subjekty ve městě.

Důležité pro úspěšné závěry bylo i klima školy a přehlednost a srozumitelnost webových stránek. V závěrech evaluačního šetření měly obě školy potvrzenu vysokou úroveň školy v oblasti rovných příležitostí a školy se ukázaly jako silné i v mnoha dalších ohledech. Školám se podařilo certifikát pro období let 2019 2022.