Žádost o vydání nového OP je třeba podat nejpozději do 30. listopadu. Průkazy se strojově čitelnými údaji výměně nepodléhají a platí po dobu v nich uvedenou.

Výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.

Stovky Tepličanů mají už jen necelý měsíc na to, aby si vyměnili staré občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. Pokud tak do 30. listopadu neučiní, hrozí, že jim úřady nestihnou vydat nové doklady do konce roku. A bez nich mohou opozdilci zaplatit pokutu. Místo občanského průkazu mohou zatím používat svůj platný pas při prokazování totožnosti.

„Určitý zvýšený zájem jsme zaznamenali už od léta. Lidé chodí nárazově. Především by mohli využívat více hned ranní hodiny, kdy začnou úřední hodiny,“ říká Pavel Válek z teplického magistrátu, odboru správních činnosti.

Očekává také, že se nyní zájem o výměnu ještě zvýší. Prodloužit úřední dobu nebo zavést pracovní soboty podle Válka nemá smysl. Teplický magistrát má jako jeden z mála v republice úřední dny každý den v týdnu. Je proto dostatek prostoru po celý rok, kdy své věci vyřídit.