Program podporuje projekty, zaměřené na rozvoj lokálních komunit v rámci severních Čech i celé ČR. VPOHYBU chce aktivně zapojit mladé lidi do komunitního rozvoje severních Čech a rozvíjet tak jejich schopnosti důležité pro samostatný život.
V prvním kole programu VPOHYBU zvítězilo v severočeském regionu 8 projektů, které byly podpořeny částkou 659 000 Kč. Mezi vítěznými projekty měly zastoupení i Teplice s obnovou kaple Gymnázia Teplice.
Středoškolští studenti a jejich vysokoškolští kolegové vytvořili občanské sdružení Pro arte beuronensis. Cílem projektu, na který byla nadací přidělena částka 130 560 korun, je kulturní a historická obnova kaple teplického gymnázia. Členové sdružení se chtějí zasadit především o to, aby se kaple stala předmětem zájmu veřejnosti a turistů.
Ve druhém kole mohou o granty žádat neformální skupiny mladých lidí do 26 let činestátní a neziskové organizace vedené a založené mladými do 26 let. Přihlášené projekty musí mít obecně prospěšný charakter. Projektové žádosti lze stáhnout na www. nadacevodafone. cz.⋌ (re,simi