První část stoupání z Lovosic do kopců vede ve stejných místech, kudy už auta kdysi jezdila po staré silnici E55. Dominantním prvkem je most nad obcí Vchynice, který měří na délku 243 metrů, je v protihlukovém tubusu a stál přes 400 milionů korun.

Nový most začal sloužit motoristům v průběhu května 2012.

Směr Nové Dvory

Jenže po jeho zprovoznění v minulém roce více vozidel jelo ve směru do Německa přes Nové Dvory než podél Labe, jenom v srpnu. Ve směru ze SRN a z Ústí nad Labem více vozidel jezdilo po celý rok přílabskou silnicí č. I/30.

Celoroční denní průměr průjezdu aut ve všedních dnech byl loni po silnici č. I/30 na břehu Labe téměř 15 000, přes Nové Dvory jenom 10 000 projíždějících vozidel.

Vyplývá to z měření průjezdu vozidel společností NTD group.

Policejní pohled

„Po zprovoznění mostu se sice zvýšil počet projíždějících aut od Lovosic směrem na Nové Dvory, ale bohužel k tomu, v co jsme doufali, nedošlo. Po stavbě mostu jsme předpokládali, že kamiony pohodlnější cestu přes most zvolí jako prioritní trasu. Silnice podél Labe představuje problém, protože stačí jediná nehoda a silnice je pro dopravu v obou směrech zablokovaná," uvedl vedoucí krajské dopravní policie Jiří Ušák.

Přesto, podle Ušáka, je dobré, že pro dopravu ve směru k německé hranici, jsou k dispozici dvě komunikace podél Labe a přes Nové Dvory. Pokud jedna z nich je vyřazena z provozu, druhá automaticky přebírá zátěž automobilové dopravy.

Zvláště v zimních podmínkách, jako v těchto dnech, řidiči kamionů spíše preferují jízdu po rovině podél Labe. Obávají se, že ve stoupání od Lovosic na Nové Dvory je může potkat náledí a mohou být tím v kopcích zablokováni.

Pražská ulice

Chybějící krátký úsek dálnice D8 znamená pro Lovosice a Vaňov část Ústí nad Labem, doslova peklo. Ve dne v noci zde jezdí auta.

V lednu 2012, kdy obchodní a dopravní aktivita je dosti slabá, projíždělo Vaňovem Pražskou ulicí, po které vede silnice č. I/30, téměř 7000 vozidel denně směrem do Prahy, a téměř 7800 směrem do Ústí a na Drážďany. V červnu bylo dosaženo ročního maxima, když v rámci denního průměru jelo každý den směrem na Lovosice a Prahu v průměru přes 8300 vozidel a do Drážďan 7000 vozidel.

V prosinci byl nejslabší provoz z celého roku 2012. Tehdy ve všední den projelo Pražskou ulicí „jenom" 6600 aut směrem do Prahy a přes 6200 směrem na Drážďany.

Ve špičce mezi 15. a 16. hodinou směrem na Prahu každou minutu tehdy projíždělo 8 aut a od Lovosic do Ústí nad Labem a dál na Drážďany každou minutu projíždělo 9 aut. Čili během jediné minuty kolem občana stojícího na ulici projelo z obou stran celkem 17 vozidel.

V té době po horní silnici E 55 od Lovosic k Novým Dvorům jelo za minutu ve směru k Lovosicím během minuty 5, a směrem k dálnici do Drážďan v jediné minutě 6 vozidel.

Nelze se divit, že lidé protestují ve Vaňově proti neúnosné situaci v dopravě.