Cestující by se tam dali počítat na prstech obou rukou, přesto i pro jejich komfort utratí Správa železnic miliardu korun. Takový balík totiž spolyká celková rekonstrukce nádraží Řetenice v Teplicích. Část prací už je hotová. Nové je nástupiště, přístupová lávka nad ním, opravené jsou tři přilehlé železniční přejezdy a také jeden most. V samotných Řetenicích i navazujícím úseku do Oldřichova u Duchcova proběhla rekonstrukce trakčního vedení. Teď přišla na řadu stará budova nádraží. Bagr ji shodil k zemi. Řeší se, co ji nahradí. Stejně jako lávku, která zajišťuje příchod k vlakům.

„Budova nádraží už měla nevyhovující technický stav. Střecha a hydroizolace spodní stavby byly za hranicí životnosti. Do celého objektu prostupovala vlhkost. Na některých místech budova vykazovala statické poruchy,“ popsala důvod likvidace původní stavby Nela Friebová ze Správy železnic.

Demoliční práce proběhly v březnu. Teď se celý prostor vyčistil a čeká na nový projekt. Zmizela také původní trafostanice, která s nádražím sousedila.

Podle Friebové by budovu měl nahradit modulární systém. Komplex čekáren a dalšího nádražního zázemí vytvoří stavební buňky, které se zvenčí upraví tak, aby nevypadaly jako na klasické stavbě. Celkové investiční náklady na rekonstrukci stanice Řetenice dosáhnou 1,1 miliardy korun, na starosti ji má společnost Chládek a Tintěra. Výpravní část celého nádraží se zatím přestěhovala na hlavní nádraží v Teplicích.

Nové kolejiště přes Řetenice umožňuje zvýšení traťové rychlosti z 80 km/h na 120 km/h. Proto už byla vybudována dvě mimoúrovňová nástupiště. Nové ostrovní se dvěma nástupními hranami dlouhými 120 metrů a vnější nástupiště s délkou 50 metrů.

V rámci celé rekonstrukce je v plánu také oprava příjezdové silnice, která se má z části změnit v pěší zónu. Na tom se bude podílet město Teplice. Vedení radnice totiž uvažuje o zbourání kryté lávky nad závodem AGC k vlakové zastávce v Řetenicích. Lávka patří městu a nutně potřebuje opravu. Jenže ta by vyšla na desítky milionů korun. „Uděláme si ještě vlastní sčítání, ale už dnes víme, že těch lidí, kteří lávku skutečně používají, příliš není. Lávka slouží pouze pro to, že po ní lidi dojdou na nádraží. Jen kvůli tomu si ale nezaslouží takové enormní veřejné prostředky, aby byla opravená,“ řekl teplický primátor Hynek Hanza. Proto se jako náhradní varianta řeší nová přístupová cesta. Na řetenické nádraží by se tak cestující dostali z konečné trolejbusů v Tolstého ulici, odkud vede cesta podél tovární zdi a kolejí.